روایت خودسوزی زنان ایلام

هانا کامکار در موسیقی نمایش «ترانه های محلی»
اثر محمد رحمانیان، موسیقی فردین خلعتبری، شعر عبدالجبار کاکایی

خشونت را تحمل نکنیم

این انیمیشن، از طریق توضیح فنر خشونت، الگویی که به روند تشدید خشونت در خانواده می‌پردازد، پیامدهای ماندگاری زن در شرایط خشونت‌آمیز را نشان می‌دهد.

ادامه مطلب