مطالب توسط pdvc ir

یک خشونت و چند قربانی

مادر در این سفر با مخاطرات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند و درنهایت دختری به‌دنیا می‌آورد. دختری دیگر در خانواده‌ای که زنان از جایگاه بسیار پایینی برخوردارند